پنجشنبه 25 مهر 1398   13:41:52
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: پیوند ها ::
خدمات حراست

خدمات حراستی و امنیتی

 • تامین امنیت در سطح شهرکهای پتروشیمی، کمپ ها و سایر اماکن تحت مدیریت شرکت پازارگاد
 • ارائه خدمات حفاظت فیزیکی در سطح اراضی و تاسیسات Offsiteشرکتهای پتروشیمی منطقه
 • ارائه خدمات صدور کارت تردد خودرویی در سطح منطقه پتروشیمی پارس
 • ارائه خدمات امنیتی- اطلاعاتی به نهادهای حاکمیتی منطقه و کشور


چشم انداز

 • دستیابی به اولین جایگاه صیانت از صنعت نفت در منطقه عسلویه و برترین رتبه حراست در کشوررسالت

 • صیانت پایدار و موثر از تاسیسات و شهرکهای مسکونی پتروشیمیاستراتژی های حراست

 • ارتقای سطح صیانت از کارکنان و موضوعات مرتبط  با استفاده از برترین روشها و فن آوریها
 • ارتقای سطح صیانت از تاسیسات، اماکن  و اموال با استفاده از برترین تجهیزات، روشها و فن آوریها
 • ارتقای سطح صیانت از اسناد و مدارک، اطلاعات، نرم افزارها،سخت افزارها،شبکه های رایانه ای دارای طبقه بندی و ارتباطات آنها با استفاده از برترین تجهیزات، روشها و فن آوریها
 • ارتقای سطح صیانت از کرامت انسانی از طریق تکریم ارباب رجوع وترویج ارزش های اخلاقی در سطح سازمان
 • رعایت اخلاق حرفه ای و وظایف محوله در راستای تحقق شعار حراست اثرگذار-تصمیم ساز – پاسخگو
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.